Το επόμενό σας λογικό βήμα
Τηλ: 25510 33733 (10 γραμμές)
Αλεξανδρούπολη, Έβρος
Informatica.grInformatica.grInformatica.gr

Η Εταιρεία

Η INFORMATICA ιδρύθηκε στην Αλεξανδρούπολη τον Αύγουστο του 1989 για να καλύψει τις ανάγκες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογράφησης – μηχανοργάνωσης σε επιχειρήσεις, συλλογικούς φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού . Οι συνεχείς νέες επενδύσεις της INFORMATICA σε τεχνογνωσία και έμψυχο δυναμικό καθώς και η ορθή επιλογή πεδίων εμπορικής δράσης και στρατηγικών συνεργασιών οδήγησαν τα επόμενα χρόνια την INFORMATICA ΑΕ σε ραγδαία εξέλιξη και ανοδική πορεία σε όλους τους τομείς..

η λογικη επιλογη

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις από το 1989


Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα στο χώρο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και της εκπαίδευσης, στους πελάτες μας. Διευρύνουμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή μας προσφέροντας συνεχώς στους πελάτες μας την υψηλότερη δυνατή προστιθέμενη αξία.

Σκοπός μας

να δημιουργούμε για τους οργανισμούς προηγμένα, ισχυρά και αξιόπιστα πληροφοριακά συστήματα, προσφέροντας συνεχώς στους πελάτες μας την υψηλότερη δυνατή προστιθέμενη αξία.

Όραμα

Στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Ελληνική επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις συνθήκες της « Νέας Οικονομίας ».

Διασφάλιση ποιότητας κατα ISO 9001:2015
Η INFORMATICA εφαρμόζει και εξασφαλίζει τις ποιοτικές απαιτήσεις του ISO 9001:2015 μέσα από την οργάνωση της που στηρίζεται :
Στο ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό, που λειτουργεί στα πλαίσια μιας άρτιας οργανωμένης εσωτερικής δομής.
Στη συνεχή αξιολόγηση των προμηθευτών και συνεργατών της.
Στον ορθά σχεδιασμένο έλεγχο ποιότητας σε όλες τις φάσεις της παροχής υπηρεσιών.
Στη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού της.
Στις συνεχείς επενδύσεις με στόχο την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της.
Στην συνεχή ενημέρωση για τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Ανθρώπινο Δυναμικό
Σημαντικά μεγάλη αύξηση παρουσιάζει και η απασχόληση νέων επιστημόνων. Από τα 5 άτομα που η εταιρεία απασχολούσε το 1989 σήμερα απασχολεί 10 άτομα με συνεχή αυξητικό ρυθμό ανάλογο όχι μόνο της αύξησης του κύκλου εργασιών αλλά και των νέων απαιτήσεων πού δημιουργούν οι συνεχείς εξελίξεις στο χώρο της Πληροφορικής. Το προσωπικό της INFORMATICA κατέχει πανεπιστημιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και συνεχώς επιμορφώνεται και ενημερώνεται στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Σκοπός της INFORMATICA είναι να δημιουργούμε για τους οργανισμούς προηγμένα, ισχυρά και αξιόπιστα πληροφοριακά συστήματα, προσφέροντας συνεχώς στους πελάτες μας την υψηλότερη δυνατή προστιθέμενη αξία.

Θ. Πούλιος
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Επιχειρησιακές Συνεργασίες

Επώνυμοι κατασκευαστικοί και εισαγωγικοί οίκοι της Ελλάδος και του εξωτερικού εμπιστεύονται την INFORMATICA όχι μόνο για την διάθεση των προϊόντων τους αλλά και για την υποστήριξη και συντήρηση εγκαταστάσεων τους στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οίκοι όπως:

WINCOR – NIXDORF
IBM - DELL - HP
FUJITSU - SIEMENS - ALTEC - BYTE
CPI - SPACE - UNISYSTEMS - VERAL
ROM ΨΗΦΙΑΚΗ - SINGULAR LOGIC - EPSILON
συνεργάζονται στενά με την INFORMATICA για την από κοινού παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη.
Παράλληλα στην INFORMATICA AE εκχωρήθηκαν τα πιο κάτω δικαιώματα:
INTEL product integrator & product reseller
SINGULAR-LOGIC Business Partner – Business Support Center
MICROSOFT Certified Partner
EPSILON Gold Partner
CISCO Registered Reseller - Product Partner
NOVELL Authorized - Preferred Partner
IBM Authorized service Center
HP Preferred Partner
SAMSUNG Authorized service Center
DEVELOP Authorized service Center
Με εμπειρία ετών στα πληροφοριακά συστήματα
Υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες στο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών

Μερικές από τις επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται