Το επόμενό σας λογικό βήμα
Τηλ: 25510 33733 (10 γραμμές)
Αλεξανδρούπολη, Έβρος
Informatica.grInformatica.grInformatica.gr

update service 02 Εναλλακτικό Λογότυπο Pylon Η πρωτοποριακή λύση
για κάθε επιχείρηση
Επίσημος συνεργάτης και
Golden Partner της Epsilon Net
Λογότυπο Pylon Retail Λογότυπο Pylon Restaurant Λογότυπο Pylon Hospitality Λογότυπο Pylon Commercial Λογότυπο Pylon CRM
ENTRY COMMERCIAL ERP CRM RETAIL SHOP HOSPITALITY RESTAURANT ACCOUNTING HRM BUSINESS ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
pylon orange icon

Η εφαρμογή Pylon Entry αποτελεί την πιο εύχρηστη και σύγχρονη εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης που εξειδικεύεται στην κάλυψη των αναγκών μικρών και μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων με εξαιρετικά χαμηλό κόστος και γρήγορη εγκατάσταση χωρίς παραμετροποίηση. To Pylon Entry εξασφαλίζει την ευκολία στις καταχωρίσεις με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του χρόνου, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την βέλτιστη πληροφόρηση για την εικόνα της επιχείρησης με σκοπό τη λήψη ορθών αποφάσεων.

Βασικά χαρακτηριστικά
 • Βάση Firebird
 • Δενδροειδείς Κατηγορίες
 • Διαχείριση Τιμών & Εκπτώσεων
 • Βασικά έντυπα
 • Γεωγραφικές περιοχές
 • Διαχείριση Αποθήκης & Yπηρεσιών, Φυσική Aπογραφή
 • Epsilon Net Fiscal Manager Τύπου «Β»
 • Πωλήσεις, Αγορές, Πελάτες, Προμηθευτές, Χρεώστες, Πιστωτές
 • Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο, Εντατική Λιανική, Παραγγελιοληψία, Μετασχηματισμοί, Μαζική αλλαγή τιμών
 • Εισπράξεις, Πληρωμές, Αξιόγραφα, Τράπεζα επιχείρησης
 • Επαφές & Διαχείριση Ραντεβού
 • Εορτολόγιο
 • Μία εταιρεία - Ένας Aποθηκευτικός Xώρος
 • Μέσο Mεταφοράς
 • Αγγλικά, Easy Report, 1 Νόμισμα
pylon cyan icon

Η εμπορική εφαρμογή Pylon Commercial καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα εμπορικών απαιτήσεων και αναγκών για όλων των ειδών και μεγεθών επιχειρήσεων. Το Epsilon Net Pylon Commercial χωρίζεται σε τρεις εκδόσεις προκειμένου να καλύψει στο έπακρο όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και των απαιτήσεών τους. Το Epsilon Net Pylon Commercial Start, Standard και Advanced.

Βασικά χαρακτηριστικά της Standard έκδοσης
 • Διαχείριση Αποθήκης – Αποθεμάτων, Φυσικοί - Λογικοί Χώροι Αποθηκών
 • Κεντρικό και 2 Υποκαταστήματα (6 Αποθηκευτικοί Χώροι)
 • Τιμολογιακή Πολιτική - Τιμοκατάλογοι, Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο
 • Ομάδες Χαρακτηριστικών Ειδών, Δενδροειδείς Κατηγορίες, Τύποι Αποθέματος
 • Διαχείριση Πελατών και Προμηθευτών, Συναλλασσόμενοι
 • Πωλήσεις και Παραγγελιοληψία, Εντατική Λιανική, Αγορές και Παραγγελιοδοσία
 • Πωλητές, Προμήθειες Πωλητών - Εισπρακτόρων
 • Μετασχηματισμοί, Υπηρεσίες, Εισπράξεις - Πληρωμές, Αξιόγραφα
 • Εικόνα Επιχείρησης (Εμπορικοί Δείκτες)
 • Report Designer
 • Ταμείο Επιχείρησης
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Βασικά Έντυπα
 • Επαφές, Εορτολόγιο
 • Ελεύθερα Πεδία, Επισυναπτόμενα 'Εγγραφα
 • Γεωγραφικές Περιοχές
 • Αγγλικά, Easy Report, Customization Tools Level I
 • 3 Εταιρείες, Διαχείριση Πολλαπλών Νομισμάτων
pylon blue icon

Η εμπορική εφαρμογή Pylon ERP καλύπτει τις πιο απαιτητικές ανάγκες των εμπορικών επιχειρήσεων. Οι πλούσιες δυνατότητές του Pylon ERP σε επίπεδο διαχείρισης αποθηκών, κυκλωμάτων παραγωγής, κυκλωμάτων αγορών και πωλήσεων, CRM, διαχείρισης χρηματοοικονομικών και συναλλασσομένων, παρακολούθησης κυκλωμάτων Service αλλά και Λογιστικής, την καθιστούν μία από τις νέες πρωτοποριακές και ολοκληρωμένες εμπορικές πλατφόρμες παγκοσμίως. To Epsilon Net Pylon ERP θα επικαλυψει καθε προσδοκια σας

Βασικά χαρακτηριστικά
 • Διαχείριση Αποθήκης – Αποθεμάτων, Υπηρεσίες, Φυσικοί - Λογικοί Χώροι Αποθηκών, Απεριόριστα Υποκαταστήματα και Αποθηκευτικοί Χώροι
 • Φυσική Απογραφή, Τιμοκατάλογοι & Τιμολογιακή Πολιτική, Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο
 • Ομάδες Χαρακτηριστικών Ειδών, Δενδροειδείς Κατηγορίες, Τύποι αποθέματος, Set -Kit (Σύνθεση - Αποσύνθεση), Χαρακτηριστικά Ειδών (Χρώμα - Μέγεθος - Στυλ), Διαχείριση Εγγυοδοσίας, Διαχείριση Serial Numbers, Διαχείριση Παρτίδων
 • Κοστολόγηση Αποθεμάτων, Φάκελοι Εισαγωγών – Eξαγωγών - Επιμερισμός Δαπανών
 • Διαχείριση Πελατών και Προμηθευτών, Συναλλασόμενοι, Πωλήσεις και Παραγγελιοληψία, Εντατική Λιανική, Πωλητές, Προμήθειες Πωλητών - Εισπρακτόρων Advanced
 • Μετασχηματισμοί, Εισπράξεις - Πληρωμές, Αντιστοιχίσεις & Ενηλικίωση Yπολοίπων, Αγορές και Παραγγελιοδοσία
 • Διαχείριση Δαπανών, Διαχείριση Υπηρεσιών ΧρονοXρέωσης, Διαχείριση & Ενοικίαση Ακινήτων, Αξιόγραφα – Πιστωτικές Κάρτες, Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί, Προσφορές - Υποψήφιοι Πελάτες, Διαχείριση Μελών & Πόντων (Loyalty Schemes)
 • Έσοδα - Έξοδα, Γενική Λογιστική, Διαχείριση Παγίων, Αναλυτική Λογιστική
 • Οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αριθμοδείκτες, Εικόνα Επιχείρησης), Διαχείριση 'Εργων, Διαχείριση Προϋπολογισμών (Budgeting), Διαχείριση Χρηματοροών, Διαχείριση Πόρων
 • CRM Actions, Ευκαιριών πώλησης, Διαχείριση Ροής Ενεργειών, On Line Προωθητικές Ενέργειες, Καμπάνιες, Συνδρομές - Συμβάσεις,
 • Εικόνα Επιχείρησης (Εμπορικοί Δείκτες)
 • Πολλαπλά Ταμεία - βάρδιες, Μεταφορικά Μέσα, Βασικά έντυπα, Ελεύθερα Πεδία, Επισυναπτόμενα 'Εγγραφα, Διαχείριση Πρωτοκόλλησης
 • Επαφές, Εορτολόγιο, Ελεύθερα Πεδία, Γεωγραφικές Περιοχές, Αγγλικά, Easy Report, Report Designer, Customization Tools Level I & Level II
 • Σύνδεση με εξωτερικές εφαρμογές, Δυναμικοί Αθροιστές (Φόρμουλες)
 • Πολλαπλές Εταιρείες, Διαχείριση Πολλαπλών Νομισμάτων, Παρακολούθηση Επιχειρηματικών Μονάδων, Έντυπα Advanced, Συλλογές Ειδών (Πελατών, Προμηθευτών)
pylon cyan icon

Η εφαρμογή Epsilon Net Pylon CRM υποστηρίζει επιχειρηματικές στρατηγικές που επιθυμούν να μετρήσουν και να αποτυπώσουν πελατειακές σχέσεις. Το Epsilon Net Pylon CRM ενισχύει την διαχείριση των αλληλεπιδράσεων μιας επιχείρησης με σημαντικές επαφές και πόρους της που στόχο έχουν τη διαχείριση των απαιτήσεων των δυνητικών ή υπαρχουσών πελατών καθώς και την αύξηση των πωλήσεων.

Βασικά χαρακτηριστικά
 • Επαφές
 • Ημερολόγιο
 • Εορτολόγιο
 • Ελεύθερα Πεδία, Επισυναπτόμενα 'Eγγραφα
 • Δενδροειδείς Κατηγορίες
 • Γεωγραφικές Περιοχές
 • Πολλαπλές Εταιρείες
 • Αγγλικά, Easy Report
 • Βάση Firebird
pylon orange icon

Η εμπορική εφαρμογή Epsilon Net Pylon Retail απευθύνεται στην ευρύτερη αγορά λιανικού εμπορίου και προσφέρει εύκολη και γρήγορη εκµάθηση με προσανατολισµό στην εξυπηρέτηση των πελατών λιανικής με ταχύτητα και αξιοπιστία. To Epsilon Net Pylon Retail ενδείκνυται για επιχειρήσεις στο χώρο της εστίασης (mini & super market, Αρτοποιεία – ζαχαροπλαστεία, κλπ), εμπορικά καταστήματα με κύριο αντικείμενο το λιανικό εμπόριο (πχ ρούχα), επιχειρήσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών (πχ κομμωτήρια).

Βασικά χαρακτηριστικά της Standard έκδοσης
 • Διαχείριση Αποθήκης
 • Ομάδες χαρακτηριστικών Ειδών
 • Πωλήσεις, Διαχείριση πελατών & προμηθευτών
 • Τύποι αποθέματος, Υπηρεσίες
 • Διαχείριση Λιανικής POS Touch Screen, Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο
 • Κεντρικό και 2 Υποκαταστήματα (6 Αποθηκευτικοί Χώροι)
 • Παραγγελιοληψία, Προμήθειες Πωλητών – Εισπρακτόρων, Αγορές και Παραγγελιοδοσία, Μετασχηματισμοί, Εισπράξεις - Πληρωμές, Πιστωτικές Κάρτες
 • Εικόνα Επιχείρησης (Εμπορικοί Δείκτες)
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Επαφές, Εορτολόγιο
 • Επισυναπτόμενα 'Εγγραφα, Ελεύθερα Πεδία
 • Δενδροειδείς Κατηγορίες
 • Γεωγραφικές Περιοχές
 • Βάση Firebird
 • Αγγλικά, Easy Report
 • 3 Εταιρείες, Διαχείριση Πολλαπλών Νομισμάτων
pylon purple icon

Απευθύνεται σε καταστήματα λιανικής, καλύπτοντας με ασφάλεια και ταχύτητα τις καθημερινές τους συναλλαγές τόσο σε επίπεδο «λιανικής» πώλησης, όσο και στην έκδοση τιμολογίων για τους πελάτες χονδρικής

Βασικά χαρακτηριστικά
 • Ομάδες Χρηστών
 • Δικαιώματα Χρηστών
 • Παραμετρικό περιβάλλον λειτουργίας
 • Διαχείριση Ειδών
 • Διαχείριση πωλήσεων
 • Αναμονή Παραστατικών
 • Διαχείριση Εισπράξεων & Πληρωμών
 • Προκαταβολές
 • Κατηγορίες Πελατών
 • Κατηγορίες Ειδών
 • Παρακολούθηση Ταμείου
 • Δημιουργία Λογιστικού Αρχείου
 • Σύνδεση με EFT/POS
 • Event Logs
 • Πολλαπλά Desktop
pylon blue icon

Η εφαρμογή Pylon Hospitality καλύπτει τις διαχειριστικές ανάγκες μικρών έως και πολύ μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου της φιλοξενίας και τουρισμού σε ένα άκρως λειτουργικό και φιλικό περιβάλλον.

Βασικά χαρακτηριστικά
 • Δωµάτια (Περιλαμβάνονται 20 Δωµάτια)
 • Κρατήσεις, Διαχείριση Κρατήσεων Groups, Συμβόλαια Κρατήσεων με Τουριστικούς Πράκτορες
 • Διαχείριση Καθαριότητας
 • Πλάνο Δωματίων, Πλάνο Κρατήσεων, Αφίξεις, Αναχωρήσεις
 • Εικόνα Επιχείρησης (Εμπορικοί Δείκτες)
 • Φυσικοί - Λογικοί Χώροι Αποθηκών
 • Ομάδες Χαρακτηριστικών Ειδών, Εικόνα Επιχείρησης
 • Διαχείριση Αποθηκών - Αγορών
 • Διαχείριση Λιανικής POS Touch Screen, Εισπράξεις - Πληρωμές, Προμήθειες Πωλητών – Εισπρακτόρων
 • Σχεδίαση χώρων
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Επαφές, Εορτολόγιο, Ελεύθερα Πεδία, Επισυναπτόμενα 'Εγγραφα, Γεωγραφικές Περιοχές
 • Δενδροειδείς Κατηγορίες
 • Βάση Firebird
 • Αγγλικά, Easy Report, Report Designer, Customization Level I
 • Πολλαπλές Εταιρείες, Διαχείριση Πολλαπλών Νομισμάτων
 • Αξιόγραφα & Εναλλακτικοί Τρόποι Πληρωμής (Πιστωτικές Κάρτες, Διακανονισμοί, Δόσεις, Προκαταβολές)
pylon purple icon

Η εξειδικευµένη εφαρµογή Pylon Restaurant απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης, όπως εστιατόρια, ταβέρνες, cafe, bar, delivery, πολυχώρους διασκέδασης, night clubs, συνεδριακούς χώρους, αθλητικά κέντρα κλπ.

Βασικά χαρακτηριστικά
 • Διαχείριση χώρων εστίασης, Τραπέζια
 • Διαχείριση Αποθήκης - Αποθεμάτων
 • Ομάδες Χαρακτηριστικών Ειδών
 • Πωλήσεις, Πελάτες, Υπηρεσίες, Διαχείριση Λιανικής POS Touch Screen, Προτιμήσεις Παραγγελίας, Παρασκευαστήριαi, Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο
 • Κεντρικό και 1 Υποκατάστημα (2 Αποθηκευτικοί Χώροι)
 • Παραγγελιοληψία, Εκτυπώσεις Παρασκευαστηρίων, Μετασχηματισμοί, Αγορές, Προμηθευτές, Εισπράξεις - Πληρωμές, Πιστωτικές Κάρτες
 • Εικόνα Επιχείρησης (Εμπορικοί Δείκτες)
 • Προμήθειες Πωλητών – Εισπρακτόρων
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Επαφές, Εορτολόγιο, Report Designer, Customization Tools Level I, Ελευθέρα Πεδία
 • Δενδροειδείς Κατηγορίες, Επισυναπτόμενα 'Εγγραφα, Γεωγραφικές Περιοχές
 • Βάση Firebird
 • Αγγλικά, Easy Report
 • Πολλαπλές Εταιρείες, Δαχείριση Πολλαπλών νομισμάτων
 • Αξιόγραφα & Εναλλακτικοί Τρόποι Πληρωμής (Πιστωτικές Κάρτες, Διακανονισμοί, Δόσεις, Προκαταβολές)
pylon cyan icon

Η εφαρμογή Pylon Accounting εισάγει καινοτόμες λειτουργίες και ιδέες μέσα σε ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον. Πλήρως εναρμονισμένη με τα Ε.Λ.Π., καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών τήρησης και παρακολούθησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων, όπως και Αναλυτικής Λογιστικής.

Βασικά χαρακτηριστικά
 • Γενική Λογιστική
 • Βασικά Έντυπα
 • Διαχείριση Παγίων
 • Αντιστοιχίσεις - Ενηλικιώσεις Υπολοίπων
 • Θεωρημένες - Πληροφοριακές Εκτυπώσεις, Report Designer
 • Πρότυπες Άρθρα
 • Business Units
 • Tree Categories, Γεωγραφικές Περιοχές
 • Ξένο Νόμισμα
 • Σύνδεση με Εμπορικές Εφαρμογές
 • Επισυναπτόμενα έγγραφα
 • Βάση Firebird
 • Μία εταιρεία
pylon orange icon

To Pylon HRM δίνει τη δυνατότητα της απόλυτης παραμετροποίησης στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης, αναγάγει την εφαρμογή σε απαραίτητο εργαλείο PAYROLL και HRM των μεγάλων επιχειρήσεων.

Βασικά χαρακτηριστικά
 • Δυναμική Διαχείριση Σ.Σ.Ε..
 • Πλήρης Κάλυψη κάθε είδους Απασχόλησης - Ειδικές Κατηγορίες.
 • Μαζικότητα υπολογισμών.
 • Πληρότητα Εκτυπώσεων –Κορυφαία Εργαλεία Σχεδίασης.
 • Αυτοματοποιημένες Υποβολές μέσω Internet.
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφαλείας & Διαχείρισης Χρηστών.
 • Υπερσύγχρονα βοηθητικά εργαλεία.
 • Mobile Management
 • Ωρομέτρηση
 • HRM
pylon purple icon

Η εφαρμογή Business Μισθοδοσία/HRM της καλύπτει κάθε ανάγκη παρακολούθησης και υπολογισμού μισθοδοσίας εργαζομένων και απευθύνεται σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία.

Βασικά χαρακτηριστικά
Σύμφωνα με τον αριθμό των εργαζομένων και των υποκαταστημάτων της εκάστοτε εταιρίας, το Business Μισθοδοσία/HRM διατίθεται σε 4 εκδόσεις. Την Starter Edition, την Edition I, Edition II, και Edition III.
 • Το βασικό μενού της Starter Edition καλύπτει την παρακολούθηση 10 εργαζομένων της εταιρίας.
 • Το βασικό μενού της Edition I καλύπτει την παρακολούθηση 20 εργαζομένων της εταιρίας και 5 υποκαταστημάτων.
 • Το βασικό μενού της Edition IΙ καλύπτει την παρακολούθηση 50 εργαζομένων της εταιρίας και 5 υποκαταστημάτων.
 • Το βασικό μενού της Edition IΙΙ καλύπτει την παρακολούθηση 100 εργαζομένων της εταιρίας και 5 υποκαταστημάτων.

Ολοκληρωμένες εφαρμογές για όλες τις επιχειρήσεις


Είτε μικρή είτε μεγάλη, μια σύγχρονη επιχείρηση χρειάζεται άρτιες υποδομές και εξιδεικευμένη υποστήριξη. Γνωρίστε τη νέα γενιά εφαρμογών που εξυπηρετούν τις διαχρονικές ανάγκες των εμπορικών συστημάτων και προσαρμόζονται πάντα στις τρέχουσες ανάγκες και το μέγεθος της επιχείρησης.

– Με την υπογραφή της INFORMATICA και της Epsilon Net –

Λογότυπο Pylon Πορτοκαλί

ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Οι εφαρμογές Pylon προσαρμόζονται απόλυτα στις απαιτήσεις του κάθε χρήστη και της κάθε εταιρίας

Λογότυπο Pylon Κυανό

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Οι εφαρμογές Pylon παρέχουν γρήγορη ολοκλήρωση διαδικασιών χωρίς αναμονές και νεκρούς χρόνους.

Εναλλακτικό Λογότυπο Pylon
Λογότυπο Pylon Μωβ

ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ

Το περιβάλλον εργασίας των εφαρμογών Pylon είναι εύχρηστο και λειτουργικό, χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Λογότυπο Pylon Μπλε

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Δημιουργήστε τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας για αυξημένη παραγωγικότητα

Οι εφαρμογές PYLON διατίθενται σε κλασικό μοντέλο On Premise ή με ετήσια συνδρομή ενοικίασης (Rent), ενώ λειτουργούν και σε cloud περιβάλλον δίνοντάς σας έτσι την δυνατότητα να επιλέξετε την αρχική αξία επένδυσης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

ON PREMISE

Αγοράζετε την εφαρμογή PYLON και την ετήσια σύμβαση για τις νέες εκδόσεις (αναβαθμίσεις) και τις υπηρεσίες υποστήριξης. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται πλήρως στις δικές σας υποδομές.

RENT

Συνδρομητικό μοντέλο χρήσης (Pay-As-You-Go) με το οποίο πληρώνετε μόνο την ετήσια συνδρομή. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται πλήρως στις δικές σας υποδομές.

CLOUD

Απαλλαχθείτε από τα κόστη μηχανογράφησης (εγκατάσταση, συντήρηση) πληρώνοντας μόνο την ετήσια συνδρομή. Η εγκατάσταση βρίσκεται στο Microsoft Cloud. Με την αξιοπιστία του Miscrosoft Azure.
Συνδυάστε το κατάλληλο
Pylon για την επιχείρησή σας, με τις εφαρμογές της Informatica
Info-Soft

WEB B2B

Στόχοι Πωλήσεων
Info-Soft

WEB LOYALTY

Μάθετε περισσότερα | Καλέστε μας για να δούμε μαζί το επόμενο βήμα της επιχείρησής σας

Μερικές από τις επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται